Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych im. Mikołaja Kopernika w Gorzowie Wlkp.
 
jesteś tu: strona główna    aktywność ruchowa i prawidłowe odżywianie podstawą zdrowego stylu życia
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

Aktywność ruchowa i prawidłowe odżywianie podstawą zdrowego stylu życia

Nasze zadania w projekcie
 
 
Zespół Szkół Budowlanych w Gorzowie Wlkp. będzie pełnił w projekcie funkcję szkoły koordynującej (uczestniczyliśmy już w 2 projektach Socrates-Comenius oraz w wielu projektach wspieranych przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży i Good Will Aktion), natomiast partnerami w projekcie będą szkoły z Bułgarii, Niemiec, Turcji, Łotwy i Czech.
 
Będziemy prowadzili internetową stronę główną projektu na którą to partnerzy będą proszeni regularnie i zgodnie z opracowanym harmonogramem nadsyłać produkty projektu. Partnerzy postanowili, że wymiana informacji pomiędzy szkołami powinna mieć miejsce przynajmniej raz w miesiącu, prezentacja bezpośrednia wypracowanych przez szkoły produktów nastąpi podczas spotkań roboczych organizowanych w poszczególnych placówkach (3-4 razy w roku szkolnym). Już na etapie formowania grupy partnerskiej szczególnymi działaniami wyróżniły się szkoły z Niemiec i Bułgarii ( tłumaczenia, poszukiwania nowych partnerów, wymiana formularzy aplikacyjnych itd.).
 
Szkoły z Turcji i Czech nie brały jeszcze udziału w projekcie Comenius i korzystać będą z doświadczeń pozostałych szkół, szczególnie szkoły z Bułgarii, która ma duże doświadczenie w realizacji projektów Comenius.
 
W projekcie nie przewiduje się tzw. „nieaktywnych partnerów”, gdyż zadań do wykonania jest dużo, a wszystkie one zapewne przyczynią się do ogromnego przyrostu wiedzy jak i sprawią przyjemność uczestniczącym w nich uczniom.
 
Grupa partnerska będzie regularnie komunikowała się drogą e-mailową, organizowane będą także wideokonferencje.
 
Produkty projektu zostaną udokumentowane w następującej formie: kalendarze- prezentacja fotograficzna szkół partnerskich i najważniejszych wydarzeń, broszury z opisem działań każdej szkoły w danym roku, CD-romy, albumy, prezentacje multimedialne podczas spotkań partnerów oraz w ramach akcji promującej projekt w środowiskach lokalnych, (współpraca z lokalnymi mediami), tablice i witryny fotograficzno-informacyjne, plakaty, broszurka turystyczna z opisem wybranego przez szkołę szlaku pieszego.
 
Szkoły partnerskie zorganizują wizyty robocze w swoich placówkach w czasie których będą realizowane zadania projektowe, złożone zostaną sprawozdania z wykonanych zadań oraz zostaną omówione trudności w realizacji zadań (jeśli takie będą miały miejsce). Szkoła organizująca spotkanie partnerskie prześle do szkoły koordynującej ewaluację (sprawozdanie) z przebiegu wizyty wraz z wypracowanymi przez partnerów materiałami.